Dil ve Konuşma Bozukluğu - Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Bozukluğu - Destek Eğitim Programı

Konuşma; sesleri, heceleri ve sözcükleri söyleyebilme becerisidir.

Konuşma bozukluğu olan bir kişi şunları yaşıyor olabilir:

  • Konuşma seslerini doğru söyleyememe (Örneğin; “R” sesini çıkaramama)
  • Konuşurken sesleri, heceleri, kelimeleri tekrar etme veya duraklamalar yaşama (Örneğin; ssss… ssaat kaç veya ta-ta-tamam, geliyorum)

Dil; fikirleri paylaşmak ve istediklerimizi ifade etmek için sözcükleri
kullanabilme becerisidir.

Dil bozukluğu olan bir kişi şunları yaşıyor olabilir:

  • Dili anlamada güçlük,
  • Dili ifade edip, konuşmada güçlük,
  • Okumada ve okuduğunu anlamada güçlük,
  • Yazmada güçlük.

Konuşma veya dil bozukluklarının birçok nedeni olabilir. Bazı bozukluklar çocuklukta başlar. Bazıları da bir hastalık veya yaralanmadan sonra ortaya çıkabilir. Konuşma bozukluğu uzmanları veya dil ve konuşma terapistleri dil ve konuşma bozukluklarının üstesinden gelinmesinde kilit rol oynarlar.

 

Eğer; kekemelik, hızlı bozuk konuşma, gelişimsel dil bozukluğu, konuşma sesi bozuklukları (artikülasyon ve fonolojik bozukluk), çocukluk çağı apraksisi, afazi veya herhangi başka bir nedenden dolayı konuşma ve dil bozukluğu konusunda desteğe ihtiyacınız varsa ön değerlendirme ve destek eğitim planlarımızı konuşmak için kurumumuza bekleriz
 

Bizimle yol arkadaşı
olmak için randevu alın.
RANDEVU