Eğitim ekibimizle
tanışın.

Alanında uzman, barışçıl iletişim kuran, farklılıklara ve farklı öğrenme tarzlarına saygı duyan bir ekip olma anlayışıyla hizmet veriyoruz.

Destina Sezgin Küçük
Destina Sezgin Küçük Kurucu Ortak - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı
Lisans derecesini 2015 yılında Ege Üniversitesi İngilizce dil biliminde tamamlamış olan Destina Sezgin Küçük, 2019 yılında Ege Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans Programında koklear implantlı okul öncesi çocuklarda erken okur yazarlık becerilerini araştırmış ve bu konudaki bitirme teziyle mezun olmuştur. İki yıl boyunca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Kliniğinde staj yapmıştır. 2019-2022 tarihlerinde İstanbul'da Özel İKEM (İşitme ve Konuşma Eğitim Merkezi) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı olarak görev yapmıştır. Pediatrik işitme kayıplı, işitme cihazlı veya koklear implant kullanıcıları ile gelişimsel dil bozukluğu, konuşma sesi bozuklukları, sesbilgisel bozukluk, kekemelik gibi çeşitli dil ve konuşma alanlarında değerlendirmeler ve bireysel eğitim planları hazırlamış ve destek gereken gruplarla çalışmalarını sürdürmüştür. Değerlendirmelerinde destek gereken alanları belirlemek için aşağıdaki dil ve konuşma değerlendirme ölçeklerini kullanmaktadır. Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL), Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi(TODİL), Erken Okur Yazarlık Testi (EROT), Dil Örneği Analizi- Türkçe SALT, Sesletim ve Sesbilgisi Testi(SST), Kekemeliği Olan Okul Çağı Çocuklar İçin Bilişsel, Afektif, Linguistik, Motor ve Sosyal - Türkçe ( CALMS - TR )Değerlendirme Aracı , Kekemelik Şiddetini Değerlendirme Aracı-4 (KEŞIDA-4), Gülhane Afazi Testi-2(GAT2), Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD) uygulamaktadır. 2017’de Türk İşaret Dili Sertifikasını almıştır. Ayrıca Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı(ETEÇOM) uygulayıcısıdır, 2021’de Ezo Sunal’dan Orff yaklaşımı Eğitimi almıştır ve derslerinde çocukların kendilerini ifade etmesinde ritim ve müziği kullanmaktadır. Aralık 2019’da International Electronic Journal Of Elementary Education dergisinde tezinin makalesi yayınlanmıştır. 9. Uluslararası İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumunda makale sunumunu yapmıştır. 2022’de Türk Odyoloji ve İşitme Araştırmaları Dergisinde derleme makalesi yayınlanmıştır. Çocuk haklarının gözetilerek her çocuğun kendi ihtiyaçları doğrultusunda kanıta dayalı ve bilimsel araçlarla desteklenmesi gerektiğine inanmakta ve bu bağlamda çalışmalarını sürdürmektedir.
Recep Küçük
Recep Küçük Kurucu Ortak - İdari Müdür
2011 yılında Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Recep Küçük; profesyonel hayatı boyunca eğitim alanında çok çeşitli sivil toplum kuruluşunda görevler almıştır. Sırasıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Özel Olimpiyatlar, Yuva Derneği ve Sabancı Vakfı’nda çalışmıştır. Gençlerle insan hakları temelli eğitim projeleri, engelli bireylerin spor yoluyla topluma dahiliyeti, kadın ve kız çocuklarının eğitime erişimleri ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi alanlarında sorumluluklar almıştır. Eğitimin, öğrenenleri ve eğitmenleri özne olarak ele alındığı, ihtiyaç temelli ve öğrenme tarzlarına göre özelleştirilmiş olması gerektiğine inanmaktadır. Luden Özel Keşif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkeziyle nitelikli eğitimin tesisi ve iyi örnek olarak modellenmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Elif Şimşek
Elif Şimşek Psikolog
Elif Şimşek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi psikoloji bölümü mezunudur. Psikoloji eğitimini %100 İngilizce okuyarak tamamlamıştır. Üniversite hayatı boyunca okul psikoloji kulübünün farklı ekiplerinde çalışmıştır. Yine üniversiteye devam ettiği dönemde Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yapmıştır. Çocuklarla bir arada olmaktan ve topluma fayda sağlamaktan keyif almaktadır. Aynı zamanda Tegv'de gönüllü çalışmalarına devam etmektedir. Gönüllü çalışmalarının yanında okul hayatı ve sonrasında farklı psikoloji kongrelerine katılarak kendini geliştirmeyi hedeflemiştir. 23.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi'nde poster sunumu yapma şansı elde etmiştir. Mesleki hayatına çocuklarla çalışarak devam etmek istemektedir. Üniversite sonrasında çocuk testleri eğitimi ve resim analizi eğitimi almıştır. Halen farklı eğitimleri takip etmektedir. İzmir'de yaşayan Elif tiyatroya gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanmaktadır.
Toprak Sıdıka Kılınç
Toprak Sıdıka Kılınç Odyolog
Toprak Sıdıka Kılınç, Ankara Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü (2019) mezunudur. Odyoloji alanında tüm birimlerde staj yapmış alan Toprak, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde bir sene boyunca uygulamalı staj yaparak eğitim almıştır. Cochlear firmasında da koklear implantlı her yaştan bireyle uygulamalı olarak staj yapmıştır. İş hayatında işitme cihazı merkezlerinde çalışmış, aynı zamanda 2020-2023 yılları arasında aktif olarak rehabilitasyon merkezlerinde pediatrik işitme kayıplı, işitme cihazlı ve koklear implantlı bireylerle gelişimsel dil bozukluğu, dil eğitimi ve işitme eğitimi alanlarında çalışmıştır. Üniversite yaşamı boyunca birçok farklı kulüpte sorumluluk almıştır. Hacettepe İşitme ve Denge Topluluğu’nda (HİTD) görev almış, düzenlenen uluslararası katılımlı odyoloji öğrenci kongrelerine katılım sağlamıştır. Çocuklarla dans etmenin iyileştirici ve ritim duygusu geliştirici olduğuna inanmaktadır. Çocuklarla çalışmayı çok fazla sevmekle birlikte çocuklardan da çok şey öğrendiğini düşünmektedir. Aynı zamanda ileri seviye hiphop yapmakta ve dans etmeyi hayatın bir parçası olarak görmektedir. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda (TOG) kitap okuma farkındalığı etkinliklerine katılmış ve gönüllü olarak çevre kulüplerinde sorumluluk almıştır. İzmir’de yaşamını sürdüren Toprak, doğayla ve hayvanlarla zaman geçirmekten, operaya gitmekten hoşlanır.
Bizimle yol arkadaşı
olmak için randevu alın.
RANDEVU