Luden Özel Keşif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel eğitimde yol
arkadaşınız.

Luden Özel Keşif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi <br> Özel eğitimde yol <br> arkadaşınız.

Dil ve konuşma bozuklukları, işitme yetersizligi alanlarında yenilikleri araştıran, benimseyip içerik geliştiren ve özel eğitim alanında hizmet veren bir kurumuz.

 

Amacımız; dil ve konuşma bozuklukları yaşayan, işitme yetersizliği çeken tüm bireylerin gelişimlerini destekleyerek sosyal hayata katılımlarını artırmak. Bununla beraber çocuklar ve ailelerin çıktıkları bu yolda karşılaşabilecekleri zorluklara yönelik mücadele direncini korumaları amacıyla eğitim ve danışma programlarıyla ailelere destek olmak bir diğer amacımızdır.

 

Ulusal veya uluslararası düzeyde araştırmaları ve yaklaşımları yakından takip edip, başarısı kabul edilmiş yöntemleri benimseyip, dil ve konuşma, işitme alanlarında ulusal bazda söz sahibi, saygın ve üretken bir kurum olmayı hedefliyoruz.

 

Eğitimlerimizi yenilikçi yöntemlerle, oyunla öğrenmeyi temel alarak kurguluyoruz. Oyunun, insanın doğasında keşfetmek, merak etmek, öğrenmeyi istemek gibi duyguları tetiklediğine inanıyoruz.

Oyun kültürün temelidir.

Johan Huizinga 1872-1945
Değerlerimiz
  • Kapsayıcılık: Her bireyin kendine özgü öğrenme ihtiyaçları olduğuna inanıyor ve bu ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının tasarlanmasını önemsiyoruz. Bireysel farklılıklara saygı göstererek tüm eğitim içeriklerimizi herkesin eşit katılımını temel alarak  kurguluyoruz. 
  • Yenilikçilik: Özel eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen akademik gelişmeleri yakından takip ediyor, etkisi kanıtlanmış, evrensel olarak kabul görmüş yöntemleri eğitim programlarımıza dahil ediyoruz.
  • Açık İletişim: Tüm paydaşlarımızla iletişimimizi neden-sonuç ilişkisi üzerine kuruyoruz. Önyargısız ve barışçıl bir ilişki yürütüyoruz.
  • Nitelikli Eğitim: Kapsayıcı ve nitelikli eğitime erişmek herkesin hakkıdır. Luden olarak önceliğimiz eğitim programlarımızın katılımcı odaklı, nitelikli ve sürekli gelişmesini sağlamaktır.
  • Şeffaflık: Yol arkadaşlığı kurduğumuz tüm paydaşlarımızla tüm süreçlerimizi açık olarak paylaşıyor, kurumsal yapımızı her şeyin nedenini açıklayabildiğimiz bir şeffaflıkta yürütüyoruz.

İsim ve Logo
Hikayemiz

Homo Ludens kavramından koyulmuştur. Homo
Ludens, Hollandalı filozof ve tarihçi Johan Huizinga tarafından yazılan kitabın adıdır.

İsim ve Logo <br> Hikayemiz

"Oyun oynayan insan" olarak Türkçeye çevirilebilecek olan Homo Ludens adlı kitabında Huizinga, kültür ve toplum açısından oyunun önemini inceler. Huizinga'ya göre oyun, kültürün oluşumu sürecinde birincil önemdedir.

 

Meet our team teachers and founders
İsmimizin Hikayesi
“Oyun oynayan insan”

Huizinga’ya göre oyun gönüllü bir katılmadır. Kendisine katılanları yeni bir yaşam alanına kavuşturmakta, oyun oynanırken toplumun diğer üyelerinden onları ayırmakta ve onlara farklılaştırılmış ayrı bir zaman sağlamaktadır.

Oyun için konulmuş bulunan ve uyulduğu için geçerli sayılan kurallar, olağan hayattan daha büyük zevkler bulabilmeyi, oyunla dinlendirici bir zaman geçirmeyi sağlamaktadır. Oyuna katılan toplumun üyeleri arasında dayanışma sağlamakta, onlara maddi çıkar endişelerinden uzak bir yaşam biçimi kazandırmaktadır.

İsmimizin Hikayesi <br> “Oyun oynayan insan”
Logo Story
Logo Hikayemiz

 

Cat's Cradle , parmaklar arasında tek tek veya iki veya daha fazla oyuncu arasında bir ipi ileri geri geçirerek çeşitli ip figürlerinin oluşturulmasını içeren bir oyundur.

Bu bağımsız oyun, Afrika, Doğu Asya, Pasifik Adaları, Avustralya, Amerika ve Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki yerli kültürlerde kullanılmıştır. Bu fikir ile yola çıktığımız logomuz, modüler yapıda tasarlanmıştır.

Oyunun farklı grafiklerinden ilham alınarak bu grafikler ile modüler bir amblem sistemi tasarlanmıştır.

Logo Hikayemiz
Bizimle yol arkadaşı
olmak için randevu alın.
RANDEVU