İşitme Yetersizliği Destek
Eğitim Programı

İşitme Yetersizliği Destek <br>Eğitim Programı

Sesleri ve sözcükleri duymak, bireylerin konuşmayı ve anlamayı öğrenmelerine yardımcı olur. İşitme kaybı olan bir birey konuşma seslerini ve sözcükleri kaçırır. Doğuştan veya dil öncesi işitme kaybı, bireyin dil gelişimini etkileyerek bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimde normal işiten yaşıtlarından farklılaşmasına neden olabilmektedir.

İşitme kaybı hafif derecede olsa dahi bireylerde konuşma seslerinin yanlış üretilmesine (artikülasyon bozukluğu), işitsel bellek güçlüklerine, alıcı ve ifade edici dil gelişiminde gecikmelere sebep olmaktadır. İşitme kaybının derecesi arttıkça da bireylerin konuşma üretimi ve sözcük dağarcığı azalmakta, okuma ve yazma becerileri olumsuz yönde etkilenmektedir.

İşitme yetersizliklerinde erken müdahale çok önemlidir. Yapabilecek en önemli şey, işitme testi yaptırmaktır.

Luden olarak; işitme yetersizliği destek programımızın temel hedefi bireylerin dil becerilerini ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bireylerin alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmelerine destek olarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyoruz.

Eğer; işitme yetersizliği nedeniyle desteğe ihtiyacınız varsa ön değerlendirme ve destek eğitim planlarımızı konuşmak için kurumumuza bekleriz.

 

Bizimle yol arkadaşı
olmak için randevu alın.
RANDEVU